Leuk dat je wilt aanmelden! Op deze pagina vind je de informatie voor nieuwe leerlingen.

Wil je op een andere manier betrokken worden, kijk dan bijvoorbeeld eens bij vacatures of neem contact met ons op.

We vinden het belangrijk om een zorgvuldig aannamebeleid te hanteren. Aan de ene kant om verwachtingen van jou en je ouders helder te krijgen. Aan de andere kant om te kijken of ons onderwijs bij jou past. We kijken naar je motivatie, talenten en mogelijkheden in relatie tot onze visie en mogelijkheden.

Omdat elke leerling op VO De Vallei een individueel leerplan volgt kun je gedurende het hele jaar instromen.

Hieronder de stappen van onze aannameprocedure voor nieuwe leerlingen.

De aannameprocedure kent de volgende stappen:

  1. Informatieverstrekking
  2. Een bezoek aan de school
  3. Kijkdagen (4x) en evaluatie
  4. Aanname en inschrijving
  5. Proefperiode en coach

Informatieverstrekking

Onze school is wezenlijk anders dan een ‘gewone’ school. Daarom is het belangrijk om jezelf eerst goed op de hoogte te stellen. Met het doorlezen van deze website en het bekijken van inspiratiefilmpjes op ons youtubekanaal leg je een goede basis voor verdere kennismaking.

Een bezoek aan de school

Op een Open Dag, informatieavond of op afspraak worden jullie rondgeleid in de school. Vervolgens is er een kennismakingsgesprek met de leerlingcoördinator. Zo is er wederzijds gelegenheid om vragen te stellen en krijgen jij en je ouders een beeld van de school en van democratisch onderwijs. En wij krijgen een beeld van jou en je ouders. Omdat wij iedereen willen laten kennismaken met onze school en de informatie over democratisch onderwijs graag delen met iedereen, is deze kennismaking gratis.

Kijkdagen & evaluatie

Als er tijdens of na het kennismakingsgesprek serieuze interesse is om als leerling op onze school te komen, kun je kijkdagen lopen. Dit traject kost in totaal €100,- en hiervoor heb je de gelegenheid om 4x een dag mee te lopen op onze vernieuwende school.

Na de kijkdagen bespreken we de wederzijdse bevindingen en staat de vraag centraal of alle betrokkenen denken dat je in staat bent om je eigen leerweg vorm te geven op en in verbinding met de community VO De Vallei. Als jij, de aannamekring (waarin ook leerlingen zitting hebben), het team en je ouders positief kunnen antwoorden op deze vraag, is je aanname consent.

Aanname en inschrijving

Wanneer je als leerling op VO De Vallei aangenomen bent, wordt je ingeschreven. Je ouders tekenen een zakelijke overeenkomst met de school waarmee zij naast een betalingsverplichting aangeven de uitgangspunten en basisprincipes van VO De Vallei zoals deze in de schoolgids zijn opgenomen te onderschrijven. Dan begint een proefperiode.

Proefperiode en coach

De proefperiode is een periode van 2 maanden na de officiële inschrijving. In deze periode kies je een coach, die ook aanspreekpunt is voor je ouders. Het kennismakingsgesprek met de coach, leerling en ouder(s)/verzorger(s) dat daarop volgt, biedt een formele gelegenheid voor het uitspreken en uitwisselen van ervaringen en het bespreekbaar maken van eventuele ‘schokkende’ momenten, twijfels of verwachtingen. Tevens bieden we begeleiding bij een eventueel ‘ontscholingsproces’.