Leuk dat je dit tabje aanklikt en interesse hebt in hoe wij georganiseerd zijn. Niet elke school zal daarover een stukje op zijn website schrijven, maar bij ons is gelijkwaardigheid van alle betrokkenen doorgevoerd in alle lagen van de school. Dat werkt voor ons heel fijn. Hoe? Lees verder!

Schoolkring

In de schoolkring, die voor iedereen in de school toegankelijk is, bespreken we moties. Moties kunnen over van alles en nog wat gaan; van openingstijden van de school tot aanschaf van een nieuwe atlas voor de mediatheek. Daarnaast hebben we heel veel subkringen die voor een deel van het geheel werken (zo regelt de docentenkring alles rondom onze vakdocenten en zorgt de opruimkring voor een opgeruimde school).

Holacracy

Ons team bestaat uit een hechte groep onderwijsprofessionals en ondernemers. Samen zorgen die ervoor dat de school elke schooldag open is en voor continuïteit in de dagelijkse gang van zaken. Via Holacracy; een bestuursmodel waarbij korte vergaderingen (joepie!) en gedeelde verantwoordelijkheid kenmerkend zijn wordt het werk dat gedaan moet worden verdeeld in rollen; met elkaar spreek je af voor welk deel van het werk een rol verantwoordelijk is en wie die rol vervult. Vanaf dat moment is die persoon verantwoordelijk voor dat deel van de organisatie. Lekker plat georganiseerd en super efficiënt. Tenminste voor ons werkt het zo. Wil je er meer over weten? lees dan bijvoorbeeld hier.

Coöperatie

Ook nog leuk om hier te noemen is dat wij als school zijn opgericht als coöperatie. Sterker nog; wij zijn voor zover we weten de enige school in Nederland waar naast teamleden en docenten ook leerlingen lid kunnen worden van de coöperatie en als zodanig mede-bestuurder zijn van onze school. Best uniek – al is het voor ons intussen niet meer dan normaal .

Sociocratie

Ondanks dat we ‘democratische school’ heten, nemen we geen besluiten met meerderheid van stemmen maar met sociocratie: een gave manier om tot een gezamenlijk gedragen besluit te komen. ‘Elke stem telt’ is ook wel de omschrijving van sociocratie en dat is inderdaad waar. Bij ons geen partijpolitiek of de kracht van de felste spreker. Door sociocratie toe te passen blijf je met elkaar in gesprek tot je een oplossing vindt waar niemand een overwegend bezwaar tegen heeft. Je kunt er op deze website meer over lezen.