Als particuliere school ontvangen we geen geld van de overheid. We hanteren een ouderbijdrage naar draagkracht zodat we voor zoveel mogelijk leerlingen toegankelijk zijn. Wilt u daar meer over weten, neem dan contact op met ons.